In verband met een fusie wordt deze website met ingang van juni 2021 niet meer geactualiseerd. U kunt ons vinden op onze nieuwe website www.hetvierhuis.nl

kop

Welkom

op de website van de federatieve gemeenten 's-Heer Arendskerke, Borssele, Lewedorp en Nieuwdorp.

Met ingang van zondag 7 maart 2021 is het weer mogelijk de kerkdiensten fysiek bij te wonen met maximaal 30 gemeenteleden. Hiervoor is aanmelden verplicht!
Graag hiervoor aanmelden bij de scriba van de kerkenraad van
Het Vierhuis i.o., Stephan de Visser, via email:


Deze federatie bestaat uit een viertal kleine geloofsgemeenschappen die elkaar door de jaren heen hebben leren kennen als protestantse gemeenten die veel met elkaar gemeen hebben.
Tussen Lewedorp en Nieuwdorp zijn historische banden. Borssele, ’s-Heer Arendskerke en Lewedorp delen sinds 2007 een predikant, ds. M.J. Wisse. Aan Nieuwdorp is kerkelijk werker mevr. J.M. Meulensteen verbonden.

Wij weten ons op weg gezet naar het Koninkrijk van God en proberen daar in woord en werk van te getuigen. Daarbij zijn wij als kleine gemeenten elkaar tot steun en inspiratie. Op deze website laten we zien hoe dat gestalte krijgt.

********************


- Nieuwsbrief (08 april 2021)

- Nieuwsbrief (11 maart 2021)

- Nieuwsbrief (januari 2021)

- Beleidsplan 2021-2026 van de protestantse gemeente "Het Vierhuis"

- Nieuwsbrief van de kerkenraad (17 december 2020)

- Nieuwsbrief van de kerkenraad (02-11-2020)

- Brochure Kringwerk 2020-2021

-
Gemeentegids van de Bethelkerk

- Nieuwsbrief 5 van Amecet

- Informatie over "Geloven in de Delta"

- Informatie over federatie 'Rond de Zwake'

- Privacybeleid

ACTUALITEITEN

Afsluiting seizoen kindernevendienst. Kom jij ook?

Echo van de diensten:

6 juni 2021 Soms maakt een kind heel andere keuzes dan dat het door de ouders is bijgebracht. Hoe kun je dat nu doen? Die keuze maken? Laat de eerste woede bekoelen en praat er dan eens rustig over. Je vind het lastig, maar probeer het te begrijpen. Keur de zaken niet direct af. De joden leefden onder een dubbel juk: dat van de Romeinse overheersing en dat van de joodse elite van schriftgeleerden die wat minachtend neerzagen op dat gewone volk. Jezus verdiept zich in de schriften en gedreven door de Geest gaat hij rond, helend en bevrijdend. En die Geest wil mensen met elkaar verbinden, over verschillen heen. Als je dat niet wil zien, niet herkent, dat is pas godslastering. Het miskennen van de helende kracht van Gods Geest.

30 mei 2021 Wakker worden kan ook betekenen dat je iets ineens gaat zien. Dat je het snapt. Nicodemus gaat in het donker naar Jezus en hij snapt er niets van. Hoe kan een mens opnieuw geboren worden. Maar het gaat niet om een soort reïncarnatie, maar om in dit leven helemaal anders gaan leven. Sommigen ervaren dat ineens, de meesten bij stukje en beetjes ervaar je God, zijn Geest. Anders kijken, anders zien. Je ontvangt de Geest van boven en je krijgt nieuw inzicht. En dans mee, vier mee, doe mee, laat je verwonderen, Laat je wakker schrikken.

23 mei 2021 Pinksteren is het moeilijkste van de kerkelijke feesten en staat het verste van ons af. Toch ook het meest concrete. Ons leven krijgt weer zin. We worden geroepen en geïnspireerd om op weg te gaan. Met de neus gedrukt op de werkelijkheid. Een leven van vrede en recht moeten we leiden. Er zitten barsten en deuken in ons bestaan. Door de barsten komt het licht naar binnen. Het licht van God. Dat wij dit leven volhouden komt door dat licht van God. Van Hem krijgen we inspiratie.

********************"Het beste nieuws!

Wat is het beste nieuws dat je kunt bedenken? Op welk nieuws hoop je…voor jezelf of voor anderen in de wereld. We gaan op weg naar het feest van Jezus die licht en vrede brengt.
Alle kinderen van de nevendiensten hebben een boekje in de bus gekregen. Vanaf maandag 30 november kun je in de adventstijd iedere dag een verhaal lezen, een spelletje of een gezinsactiviteit doen. In de kerkdienst hebben we een mega-grote krantenpagina….wat zou erop staan… je kunt het hier al zien, op de website!"

- Bekijk hier de Adventsbode 2020

********************

Startdienst 27 september 2020.

Zondag 27 september jl. hadden we in Nieuwdorp onze start van het winterseizoen in federatieverband.
Geen koor om de dienst op te luisteren maar toch iets extra’s: een pianiste afkomstig uit het grensgebied Polen-Oekraine genaamd Renata Sadova. Zij speelde voor ons een paar mooie klassieke stukken die goed in het gehoor lagen. Het was een afwisselende dienst. Door de diverse gemeenteleden werden schriftlezingen en een mooi gedicht van Jelly Verwaal voorgelezen, getiteld “een unieke dag”. Ook mochten we toen nog zingen in onze kerk, wat inmiddels weeral voorbij is.
Het diaconaal project voor Amecet van de afgelopen 2 jaar was afgerond en het bedrag werd door de kinderen (onder applaus en confetti vuurwerk) in een mooi versierde enveloppe kenbaar gemaakt. Maar liefst € 5.658,61 was er binnen gekomen voor het weeshuis van Els v Teijlingen in Soroti, Oeganda!
De bedankbrief/mail van Els is dan ook voorgelezen met een aantal nieuwtjes die ze te melden had. Ze was erg dankbaar dat wij vanuit onze 4 Zeeuwse Gemeentes dit project gerealiseerd hadden en was uiteraard benieuwd naar het eindresultaat. Met dit geld kunnen ze weer mooie dingen opstarten.

Ook werd het nieuwe doel van de diaconieën door de voorzitter van het Stichtingsbestuur Leergelden Oosterschelde regio nader toegelicht. Zeeuwse kinderen waarvan de ouders het “niet breed hebben” kunnen b.v. geholpen worden door de aanschaf een tweedehandsfiets, een laptop en andere hulpmiddelen voor school. Hopelijk kunnen we de komende 2 jaren voor hen ook een mooi bedrag bij elkaar krijgen.


-
Bedankbrief Amecet / Els van Teijlingen
(26-09-2020)- Nieuwsbrief (27 september 2020)


- Nieuws van Stichting Projecten in Nepal


********************
- Nieuwsbrief van de federatiekerkenraad (27-05-2020)

- Kleurplaat Pinksteren (27-05-2020)


- Bericht van Theo van Teijlingen en groet uit Oeganda (30-04-2020)

****************

Paaslied in coronatijd op de melodie van: 'zolang wij ademhalen'

Juist ook in deze dagen in de Paastijd is het 'anders dan anders' voelbaar, daarover zingt dit lied:

Dit is een vreemde Pasen,
zo anders dan voorheen:
we bidden afgezonderd,
we zingen thuis alleen.
Met iedereen op afstand,
ook wie de dienst nu leidt:
een lege kerk, een beeldscherm,
wij vieren ver verspreid.

Geen zingende gemeente,
geen hartverrukkend koor,
hoe dringt dan nu de vreugde
van Pasen tot ons door?
Geef elk, aan huis gebonden,
toch de genade om
uw opstanding te vieren:
elk huis een heiligdom.

Niet van een kerk vol mensen
straalt nu de blijdschap af,
maar van het nieuws van vrouwen
die zien het lege graf;
van leerlingen die twijf’lend
naar Galilea gaan,
vol vreugde Hem herkennen:
de Heer is opgestaan!

In alle zorg en moeite
bedenken wij toch wel
wie voor ons heeft geleden,
wie daalde in de hel,
wie daar de weg ons baande,
geen dood die Hem nog bindt;
nu kan ons niets meer scheiden
van Hem die ons bemint.

Wij danken U met Pasen,
als kerk, hoe ook verspreid
en toch uw ene lichaam,
U dienend wijd en zijd.
Door thuis of bij een ziekbed
te zorgen voor elkaar
wordt hier het nieuws van Pasen
ook in ons leven waar.


tekst ‘This Easter celebration’ 2020
geschreven door Carolyn Winfrey Gillette
vertaald door Gert Landman in april 2020

te zingen op ‘Zolang wij ademhalen’ Lied 657
of evt. ‘De ware kerk des Heren’ Lied 968


********************

Theo van Teijlingen niet live in Lewedorp maar wel te horen en zien!! - Kijk en luister hier verder


****************

Op allemaal verschillende manieren proberen mensen elkaar moed in te spreken en te steunen in deze dagen waar alles lijkt te gaan om het coronavirus. Graag delen wij onderstaande tekst van Susan Blanco (De Taalrecycler) "Geïnspireerd door mensen"

- Klik hier om verder te lezen

********************

Jaarlijkse bijeenkomst ambtsdragers federaties "De Zwake"en "De Samenwerking"

Afgelopen 4 maart waren ambtsdragers uit de beide federaties voor de tweede keer bijeen op een jaarlijkse avond, deze keer in Lewedorp. Niet iedereen kon aanwezig zijn, maar wel 35 personen schoven aan voor een gezamenlijke maaltijd.
Waarom worden deze avonden gehouden? Voor verdieping van het werk dat velen onder u verrichten ten dienste van uw plaatselijke gemeente, en voor de kerken in regionaal verband. Ontmoeting, elkaar leren kennen, is dan een goede, eerste stap.

Bouwen aan de kerk van vandaag en morgen kan niet zonder bouwen aan onderling vertrouwen.

Dat ook daaraan wordt gewerkt, laat onderstaande foto zien!

Federatie kinderdienst 2 februari 2020 in 's-Heer Arendskerke

De kerkdienst was voorbereid door de kinderen zelf. Het was een mooie dienst. De kinderen zijn zelf ook aan de slag gegaan in de keuken. Allerlei taarten en andere lekkernijen werden na de dienst verkocht voor Amecet. Een mooi bedrag is hierbij opgehaald. Allen die aan deze kerkdienst hebben meegewerkt hartelijk dank!

Kijk hier naar de beelden/filmpjes getoond tijdens de dienst


2 februari 2020 (kinderdienst) De 10 woorden hebben we gekregen als een richtlijn, een wegwijzer om te weten hoe we moeten leven. Iedere zondag werden ze gelezen en op de muur staan ze geschilderd. Dan kan je bij jezelf nagaan wat je deze week verkeerd deed. Over ieder gebod waren leuke filmpjes gemaakt die het gebod goed uitbeelden. Toen hoorden we het verhaal van de bange Maartje de Haas ,die meer wilde weten over de stem aan de overkant, waar anderen zo rustig van werden. Toen ze tenslotte leerde te luisteren verstond ze ook dat zachte stemmetje van binnen, uit haar hart. “Wees stil, luister. Je bent in goede handen”.

********************

Afscheid en bevestiging van ambtsdragers en afscheid van vrijwilligers op 12 januari 2020 in 's-Heer Arendskerke

********************

Op 10 november 2019 vierden we samen met de kinderen van de Regenboogschool de "Actie Schoenendoos".
Wat een fijne dienst hadden we. Er waren meer dan 60 dozen gemaakt en gevuld. Bijna 50 kinderen waren er in de kerk. De dozen zijn gevuld met knuffeltjes, schriften, potloden, tandenborstels en nog veel meer bruikbare spulletjes. Samen met onze voorganger van deze morgen, Berdien van Ginhoven, zongen we het schoenendooslied.
Zij vertelde het verhaal van Zacheus en we zongen ook het daarbij behorende lied.
De dozen zijn bestemd voor kinderen, meestal vluchtelingen in West-Afrika, Oost-Europa en Midden-Azië.
Na de kerkdienst was er koffie en limonade en natuurlijk wat lekkers.

Iedereen die meegeholpen heeft aan deze actie "Schoenendoos" hartelijk dank!


10 november 2019 Van geven wordt je blij! Als je Jezus ontmoet gebeurt er iets met je. Het zijn stoere vissers die uit hun boot springen om Jezus te volgen. Hart en leven openen zich voor Jezus. Hij is de mensenzoon die komt zoeken naar wat verloren is. En wie verloren is. Jezus leert ons hoe God naar ons uitkijkt. Was Zacheus toch niet gelukkig met al zijn rijkdom? Jezus wil vandaag in zijn huis zijn. God wil dichtbij ons zijn, in je hart. Help jij anderen in je leven omdat God ons zo intens liefheeft.

********************

Fijne gedachtenisdienst op 3 november 2019 met extra muzikale medewerking op panfluit en piano

3 november 2019 Gedenken. Onze overledenen, de mensen die we missen, onze bevrijding… Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden, zegt Jezus. Dan is het verdriet niet weg, maar je bent niet zo alleen. Je wordt getroost. Wat zijn heiligen? Heelmakers. Het doen van Gods wil werkt helend en zo kan een stukje van Gods koninkrijk zichtbaar worden.

********************

Op 27 oktober 2019 viering van 75 jaar bevrijding en herdenking van de Slag om de Schelde in de noodkerk van Ellewoutsdijk bij het Bevrijdingsmuseum Zeeland te Nieuwdorp

27 oktober 2019 Bevrijding. Verhalen en verdriet van toen. Bevrijd worden door bommen. Hierbij moeten we God danken en bidden. We hebben ook vrijheid van geloven. In de oorlog zaten de kerken vol. Wat doen we met onze vrijheid? Vrijheid is gebonden aan regels. U bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkander in liefde. Want de hele wet is samengevat in één gebod: ”heb uw naaste lief als uzelf”.

********************

Regiodienst op 13 oktober 2019 in Nisse waarin de "Slag om de Schelde" tijdens deze kerkdienst werd herdacht

Moed tot vrijheid! Ze kwamen van ver om hier in een land dat ze niet kenden, te strijden voor onze vrijheid. In Zeeland was dat in oktober ’44. Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Het moet worden onderhouden. Een leven leiden dat mensen insluit, niet uitsluit. Delen wat we hebben. Zorgen voor dieren, voor moeder aarde. Wees bereid om verantwoording af te leggen over de hoop die in u is.


********************

STARTzondag 29 september 2019


De bijbel heeft ook wel verhalen die pijn doen. Het hele volk knielt neer voor het gouden kalf! Het vaststaande beeld dat ze van hun god hebben gemaakt! Dat mag niet. Ze moeten worden uitgeroeid! En de herder die achter het afgedwaalde schaap aan gaat. En de 99 andere? Die netjes bij de kudde blijven? Zoeken wij als kerk nog wel genoeg? De God van de thora regelt het recht voor de zwakken. Hij gaat op zoek naar de verlorenen.

Oogstfeest op 18 augustus 2019:


Oogsten is verwondering. Verwonderen over de vrucht uit het kleine zaadje. Over de groeikracht in de natuur. Over de grootsheid van de schepping. Slechts een deel van het zaad komt goed terecht. Je hebt al je energie en tijd ergens in gestoken en dan soms krijg je onverwacht iets moois. Ineens een glimlach of de liefde van je kind. We zijn in Gods hand in vette en magere jaren. Verwonder je over Gods scheppende kracht in ons eigen leven.

Ik zal de halmen niet meer zien
noch binden ooit de volle schoven,
maar doe mij in den oogst geloven
waarvoor ik dien...

********************

Actie Vakantietas

Net voordat de vakantie begon, konden de tasjes uitgedeeld worden aan kinderen die niet zoveel geluk hebben om op vakantie te kunnen gaan. De kinderen en hun ouders waren met deze actie zichtbaar blij. Iedereen die hieraan heeft bijgedragen, hartelijk dank.

Oecumenische openluchtdienst in Lewedorp op 30 juni 2019

Fijne bevrijdings- en ontmoetingsdienst met onze vroegere predikant ds. Siebe Roozenboom

5 mei 2019 Getuigen uit de eerste lijn zijn mensen die het zelf hebben meegemaakt. Mensen die als kind het “vrij worden” beleefd hebben. Zo waren er eerstelijns getuigen van de opstanding. Niet te bevatten. Zelfs de dood overwonnen! De machten van de dood worden ontmaskerd. Vrijheid: vrede zij u! Hoe is het met de vrijheid in een land waar sommige politici beveiliging nodig hebben? Wij worden opgeroepen om getuige te zijn van de vrijheid. Geef geen podium aan onrecht en verslaving. Getuig van de vrijheid in Gods naam!

********************

Kinderdienst in Borssele op 3 februari 2019

Droom jij weleens, droomt u weleens?

In de kinderdienst in Borssele heeft Celeste een aantal verhalen uit het leven van Jozef voorgelezen. De kinderen wilden graag kijken en daarom hebben de “nevendienst-juffen” zich verkleed als vader Jakob, broers, en zelfs een dominee als “karavaan-leider”. De echte hoofdrol was voor Dieshara als een hele trotse Jozef, een gevangen Jozef en een machtige Jozef. Door veel kinderen was de echte put geknutseld en een prachtige jas gekleurd.
Het lied “Jozef had een jas” verteld het hele verhaal en konden we samen zingen. Het is een leuk filmpje op YouTube! Klik HIER voor het filmpje en het liedje.
Lisanne heeft ons bijgepraat over het wonen in “Amecet”. De mooie fotoboeken konden na de dienst bekeken worden en er waren spulletjes die in Afrika gemaakt zijn, te koop.
Als herinnering kregen alle kinderen een dromenvanger cadeau, om de goede en mooie dromen vast te houden en terug te denken aan Jozef die het niet altijd makkelijk had maar ervaarde dat God dichtbij hem bleef.Vrijwilligers gezocht

Om de twee weken wordt er in Poelwijck op woensdagmiddag een kerkdienst gehouden. De voorgangers komen beurtelings uit de Damiaanparochie en de protestantse gemeente van ’s-Heer Arendskerke. Vrijwilligers maken de zaal gereed voor de kerkdienst, halen bewoners op en brengen hen na de kerkdienst en de koffie weer naar hun kamer. De kerkdiensten beginnen om 14.30 uur. De vrijwilligers starten om 13.30 uur met het klaarzetten van de zaal en zijn omstreeks 16.00 uur klaar met hun werk.
Omdat onlangs twee vrijwilligers gestopt zijn met dit werk, hebben we dringend behoefte aan uitbreiding van het aantal vrijwilligers. Overal en ook hier geldt immers: vele handen maken licht werk. Als u iemand weet die dit werk wil of kan doen, of wanneer u dit zelf wilt doen, wilt u dan contact met mij opnemen (e-mail: ; tel.nr. 0113-561322). Ook mensen die niet behoren tot de parochie of de protestantse gemeente zijn welkom en ook leden van buurgemeenten. Nodig zijn respect voor de bewoners, affiniteit met de kerkdiensten, plezier in het werk.

****************

Linouitsnedes van de Bethelkerk

Voor het Gospelkoor Glorify uit Middelburg heeft Sietske Alblas Koopman, beeldend kunstenaar te 's-HeerAbtskerke, een aantal ontwerpen gemaakt voor de voorkant van hun nieuwste kerst-cd, die is opgenomen in de Bethelkerk van Nieuwdorp. De afbeelding is een linosnede van 11 x 11 cm (met lijstje 17 x 17 cm).
De Linosnedes zijn te koop. Stuur een e-mail voor de mogelijkheden. Zie www.sietskekoopman.nl

Gedachtenisdienst 25 november 2018

In deze dienst herdachten wij de overleden mensen uit ons midden. Hun namen zijn in één van de kerkramen opgenomen.


De echo van deze dienst: Er is troost in het getuigenis uit Romeinen 8: niets kan ons scheiden van Gods liefde. God die ons liefheeft. Het geloofsgeheim wordt soms beter verstaan door het zingen van liederen. Op de kruispunten van het leven krijgen we steeds weer kansen om opnieuw te kiezen. Gemiste liefde is niet in te halen, maar hoe ga je hiermee om? Jezus ging ons voor in de weg naar zijn Vader. Niets of niemand kan ons scheiden van de liefde van Christus.

********************

Regiodienst op 28 oktober 2018

Met andere ogen kijken. Als blinde zit je laag op de grond. Dan is ieder groter en willen ze je wel helpen. Maar roepen kun je. Je hebt één kans. En Jezus roept hem. Hij gaat zien dat hij goed genoeg is, zoals hij is. En hij volgt Jezus. Blind zijn voor Gods grootheid en dan Gods grootheid gaan zien. Hoe kijk jij? Zie je de letter van de wet of zie je wanhopige kinderen, slachtoffers in Sulawesi, armen in Pakistan. Kijk met je hart! Door zijn geloof krijgt de blinde de volle kans om te leven!

Bedankt namens Stichting Projecten in Nepal


Op 30 september werd het eindbedrag bekend gemaakt van het project waar de diaconieën van ’s Heer Arendskerke, Lewedorp, Borssele en Nieuwdorp 2 jaar geld voor ingezameld hadden. Ook de kindernevendienst had hun steentje bijgedragen. Wij stonden perplex toen het bedrag bekend gemaakt werd dat iedereen bij elkaar gespaard had:
€ 5100,93. Wat een bedrag! Daarvoor willen we iedereen die hier aan bijgedragen heeft dan ook hartelijk bedanken. Wij hebben de afgelopen 2 jaar met heel veel plezier samengewerkt met de diaconieën, de lijntjes waren kort en duidelijk.
Met dit bedrag willen wij in 2019 weer Down Syndrome Society Nepal helpen met hun dagopvangcentrum. Inmiddels komen hier 32 kinderen/ jongvolwassenen in de leeftijd van 8-32 jaar. Zij komen naar het dagopvangcentrum 6 dagen per week van 10-15 uur en leren daar dansen, lezen, schrijven enz. In 2019 zullen we u via het kerkblad op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
Nogmaals hartelijk dank namens Stichting Projecten in Nepal,

Heleen van Vlaardingen, Sjef van den Broek, Toob en Anja Meerman

****************

Startzondag op 30 sepember 2018 in 's-Heer Arendskerke. Afsluiting diaconieproject Stichting Projecten in Nepal. Presentatie nieuw project van de gezamenlijke diaconieën: AMECET in Soroti, Oeganda.
Meer informatie over dit project vindt u onder de pagina Organisatie/Diaconie

Vrijwilligers bedankt!

Verslag van bezoek aan Nepal

De eerste week van mei 2018 hebben wij een bezoek gebracht aan Down Syndrome Society Nepal in Kathmandu, waar o.a. de diaconie regelmatig voor collecteert en waar ook particulieren vanuit de kerk hun steentje aan bijdragen.

Inmiddels komen er al 32 gehandicapten, hoofdzakelijk met Syndroom van Down, variërend in de leeftijd van 8 tot 31 jaar, 6 dagen in de week naar het centrum voor de dagopvang. In 2016 waren dit er nog 25. Het hele dagprogramma hebben we meegemaakt. Er werd gestart met ochtendgymnastiek om alle spieren goed los te maken. 2 groepen gingen daarna schrijven en 1 groep ging kaarten inkleuren voor de verkoop. De lunch werd genuttigd en ook de pupillen zorgden voor de afwas volgens een corveeschema. En net als bij ons had niet iedereen even veel zin om de afwas te doen. Wie geen corvee had, kon zich lekker uitleven met een potje voetbal op het binnenplein.

Na de middag werden er nog korte leerspelletjes gedaan ( de concentratie nam al af) en werd er gedanst op muziek. Alles onder leiding van vaste krachten die veel affiniteit met gehandicapten hebben. Op loopafstand van het dagopvangcentrum is de Silver Mountain School of Hotel Management te vinden. 3 pupillen van DSSN hebben daar een opleiding in de schoonmaak en de keuken voltooid en brachten ons erheen.
Het was heel fijn om te zien dat de pupillen daar heel hartelijk werden ontvangen. Ze waren daar zogezegd oude bekenden.

Inmiddels gaan er 4 andere pupillen ook naar deze school en de leiding doet er alles aan om de gehandicapten een plekje in de maatschappij van Nepal te geven. In de komende nieuwsbrief (zie website www.projecteninnepal.nl) komt een uitgebreider verslag van ons bezoek. Het was goed om te zien dat onze (en daarmee ook jullie) bijdrage aan DSSN zo goed besteed wordt.

Toob en Anja Meerman
Stichting Projecten in Nepal

*************************************

Openluchtdienst

Op zondag 17 juni 2018 was het weer zover: onze zoveelste openluchtdienst op camping “Buitenhof” bij de familie Dekker in Lewedorp.
Na het hoog zomerse weer van vorig jaar, hadden we deze keer een geheel ander weerbeeld. Donkere wolken pakten zich samen, een frisse wind en de voorspellingen maakten de beslissing niet moeilijk: evenals 2 jaar geleden zou de dienst plaatsvinden in de loods waar het toch behaaglijker was.

Een koor hadden we niet nodig want Theo van Teijlingen met z'n gitaar en met Bert Alderliesten achter het keyboard zou dit wel in orde komen. Omdat deze keer de federatiegemeenten allen uitgenodigd waren en de RK parochieleden van Lewedorp was de belangstelling best wel goed te noemen ondanks het wat sombere weer.

Het thema van de dienst was “ een kerk zonder muren....... laat maar tochten”, deze titel spreekt voor zich.

De evangelielezing was gekozen uit Matheus 5 vers 13 t/m 16, “ wij zijn het zout en het licht dat de wereld leefbaar moet houden, zodat alle mensen de goede dingen kunnen zien en daardoor de Hemelse Vader eren”.
Ook voor de kinderen had Theo een goed verhaal, dit werd uitgebeeld/geschilderd op doek tijdens de kindernevendienst en na afloop van de dienst getoond.

Klik HIER voor het verhaal voor de kinderen

We zongen mooie liederen en zelfs een onbekende canon, wat toch redelijk goed “uit de verf” kwam. Het slotlied was Engelstalig: “we shall overcome”, met hand in hand het 3e couplet.
Een tweetal collectes waren er: de 1e voor de Stichting de Figurant (project van Theo's zus Els in Oeganda) en de 2e voor het Clara hofje in Goes. De opbrengst was in totaal bijna € 400,-

Een toepasselijk gedicht, de gebeden en de RK mis-intenties kwamen duidelijk over, de geluidsinstallatie was prima.

Terugkijkend kunnen we weer constateren dat het een geslaagde viering was met mooie en zinvolle momenten, voor herhaling vatbaar.

Noteert u alvast de datum voor het volgend jaar? Dat zal zijn op 30 juni 2019!


Op 6 mei 2018 werd het 100-jarig bestaan van de Bethelkerk gevierd.

Op palmpasen werden de kruizen, gemaakt door de kinderen van de nevendienst, uitgedeeld aan gemeenteleden in Borssele die niet meer naar de kerk kunnen komen.

Uitbreiding Federatie de Samenwerking

Op zondag 25 februari 2018 werd de federatie de Samenwerking in de Bethelkerk in Nieuwdorp ondertekend. De protestantse gemeente in Nieuwdorp is toegetreden tot deze federatie. Muzikale medewerking werd verleend door het koor Jubilate Deo.

Kinderdienst

In Nieuwdorp hebben we een vrolijke kinderdienst gevierd met kinderen, jongeren, volwassenen op zondag
4 februari 2018. De gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan leert ons “Omzien naar elkaar”.
Uitleg door liedjes, het verhaal, gebed en het toneelstuk de “barmhartige zakkenrollers” lieten ons nadenken hoe, waar en wanneer we kunnen omzien naar elkaar: met de collecte voor asielzoekers? En door de kaarten die we opsturen om iemand te groeten?

Zondag 29 oktober 2017 werd in de Mariakerk in Nisse de Regiodienst gehouden. Het thema van deze dienst was "Als een boom bij de bron". Deze dienst werd geleid door ds. M.J. Wisse en mw. M. Meulensteen. Muzikale medewerking werd verleend door de gelegenheidscantorij, onder leiding van de heer S. Gunst. Ook de organist van de Mariakerk, de heer A. Capel, begeleidde de dienst voortreffelijk.
Na de dienst was er volop gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie, thee, fris en heerlijk gebakken lekkernijen.
Allen die hebben meegewerkt aan deze fijne Regiodienst heel hartelijk dank daarvoor!

---- NIEUWS -------VOORUITBLIK---
Kerkdiensten

Diensten in Borssele

Diensten in Lewedorp

Diensten in
's-Heer Arendskerke

© 2018 Federatie 'De Samenwerking'